حریم خصوصی پروفایل

تمام تنظیمات حریم خصوصی و اکانت در یک قسمت گروه بندی شده اند که این امکان را به کاربران شما می دهد که در هر زمان بتوانند به راحتی این تنظیمات را تغییر دهند.
آیتم ها
کنترل پیش فرض حریم شخصی شما برای آیتم هایی که شما روی سایت اضافه می کنید. بیشتر بدانید در مورد کنترل حریم خصوصی در اینجا.
حالت نامرئی
کاربران شما می توانند حالت "نامرئی" را انتخاب و از صفحه "تنظیمات حریم خصوصی" فعال کنند. در صورتی که فعال باشد، آنها در هر لیست "آنلاین" نشان داده نخواهد شد.
مشخصات حریم شخصی
کاربران شما می توانند سفارشی کنند که چگونه کاربران دیگر یا کاربران مهمان با آن ها از طریق مشخصاتشان ارتباط داشته باشند.
اطلاعیه ها
کاربران می توانند کنترل کنند اعلان های ایمیل که به آنها فرستاده شده است. ما ارسال میکنیم ایمیل به کاربران شما بر اساس هر فعالیت مربوط به آیتم ها اضافه می کنند و یا در حال اشتراک است.
مسدود کردن کاربران
ما این توانایی را به کاربران شما می دهیم که دیگر کاربران روی سایت را مسدود کنند.آن ها می توانند کاربران را از صفحه ی "تنظینات حریم شخصی" آن ها مدیریت کنند و آن ها را در هر زمان حذف کنند.
بی رقیب در امکانات