نظرسنجی

کاربران شما می توانند چندین فرم نظرسنجی برای کل اعضای شبکه و یا فقط دوستان خود ایجاد کنند.
لایک ها و نظرات
ما به کاربران فعال شما این توانایی را می دهیم که به آسانی به یک نظر سنجی نظر بدهند یا like کنند.
کنترل حریم شخصی کاربران
کاربران میتوانند کنترل کنند که چه کسی می تواند نظر سنجی آن ها را ببیند و نظر بدهد. بیشتر بدانید در مورد کنترل حریم خصوصی در اینجا.
به اشتراک گذاری
کاربران می توانند هر یک از نظرسنجی ها را با استفاده از ویژگی های به اشتراک گذاری اجتماعی ما، که به سایت هایی مانند فیس بوک و توییتر متصل است به اشتراک بگذارند. بیشتر بدانید
پاسخ چندگانه
کاربران می توانند کنترل کنند که هر نظر سنجی چند پاسخ داشته باشد،آن ها هم چنین می توانند سوال ها را بکشند و رها کنند به راه های دیگری که آن ها می خواهند زمانی که کاربران دیگر به نظر سنجی آن ها پاسخ می دهند نشان دهند.
پاسخ تصادفی
کاربران می توانند پاسخ ها را برای نظرسنجی آن ها سفارش دهند،هرچند اگر آن ها بخواهند می توانند براساس گزینه هایی برای هر نظر سنجی در هر زمان یک پاسخ تصادفی دیده شود
نظرسنجی شامل عکس
کاربران شما میتوانند برای هر نظرسنجی عکس ضمیمه کنند.
طراحی های نظرسنجی ها
کاربران شما می توانند هر نظرسنجی را به وسیله ی ابزار طراحی پیشرفته ارائه کرده ایم و شامل مجموعه رنگ ها است، طراحی کنند.
مشاهده نتایج
زمانی که یک کاربر به نظرسنجی رای می دهد میتواند نتیجه ی نظرسنجی را که شامل یک لیست که اسامی رای دهنده ها در آن است را مشاهده کند.
گزارش یک نظرسنجی ها
گزارش هرنظر سنجی به وسیله ی جامعه به مدیر برای جلوگیری از هرزنامه ها و یا حذف مطالب نامناسب که به نقض قوانین و مقررات کمک میکند در نظر گرفته شده است .
سیستم تایید
کاربران قادرند از سیستم تایید ما استفاده کنند جایی که کاربران می خواهند نظرسنجی را به وسیله ی ناظر سایت مشاهده کنند قبل از اینکه بتوانند به صورت عمومی دیده شوند.ناظران می توانند تصمیم بگیرند نظرسنجی را تایید یا رد کنند.
بی رقیب در امکانات