آزمون

کاربران شما می توانند چندین فرم آزمون برای کل اعضای شبکه و یا فقط دوستان خود ایجاد کنند.
کنترل حریم شخصی کاربران
کاربران می توانند کنترل کنند که چه کسانی میتوانند آزمون آن ها را ببینند و روی آن نظر بگذارند. بیشتر بدانید در مورد کنترل حریم خصوصی در اینجا.
لایک ها و نظرات
ما به کاربران فعال شما این توانایی را می دهیم که به راحتی یک آزمون را like کنند یا راجع به آن نظر بدهند.
به اشتراک گذاری
کاربران می توانند هر یک از آزمون ها را با استفاده از ویژگی های به اشتراک گذاری اجتماعی ما، که متصل به سایت هایی مانند فیس بوک و توییتراست به اشتراک بگذارند. بیشتر بدانید
پرسش ها و پاسخ های چندگانه
کاربران می توانند آزمون هایی با چندین پرسش ایجاد کنند و برای هر پرسش چندین جواب ایجاد کنند.
سوال هایی شامل عکس
برای هر سوالی که ایجاد شده کاربران شما میتوانند یک عکس ضمیمه کنند.
مشاهده نتایج
زمانی که یک کاربر به آزمون جواب می دهد میتواند نتیجه ی آزمون را که شامل یک لیست که اسامی کسانی که به آزمون جواب دادند و پاسخ آن ها را مشاهده کند .
سیستم تایید
کاربران قادرند از سیستم تایید ما استفاده کنند جایی که کاربران می خواهند آزمون را به وسیله ی ناظر سایت مشاهده کنند قبل از اینکه بتوانند به صورت عمومی دیده شوند.ناظران می توانند تصمیم بگیرند آزمون را تایید یا رد کنند.
بی رقیب در امکانات