چت عمومی

کاربران شما ممکن است بخواهند افکار خود و یا مطلبی را با همگان به اشتراک بگذارند لذا ما چت عمومی را برای راحتی کار کاربران و متمایز کردن شبکه ی شما در اسکریپت قرار داده ایم.
مجهز به AJAX
گفتگوی ما مجهز به AJAX است بنابراین کاربران شما نمی خواهند برای دیدن پیام جدید مرورگر را به روز کنند.اساسا یک اتاق چت کوچک برای جامعه ی شما در سمت راست داشبورد هر کاربران است.
محدود کردن سیل
مدیران می توانند کنترل کنند که کاربران چند ثانیه باید صبر کنند قبل از اینکه بتوانند یک پیام جدید ارسال کنند.این به جلوگیری از spam کمک می کند.
کنترل بارگزاری مجدد
مدیران می توانند کنترل کنند چند ثانیه باید قبل از بازیابی پیام جدید صبر کنند.
کنترل قرار دادن کلمات
کاربران می توانند کنترل کنند چه مدت یک کلمه طول میکشد تا جمله شکسته شود.این برای جلوگیری از کلمات طولانی از کشش گفتگو است.
بی رقیب در امکانات