گروه کاربری

شما میتوانید تعداد زیادی گروه کاربری سفارشی ایجاد کنید.
ایجاد گروه های کاربری سفارشی
شما میتوانید تعداد زیادی گروه کاربری سفارشی ایجاد کنید.شما میخواهید هر گروه کاربری بیش از 330 تنظیمات سفارشی،که کنترل همه چیز مانند اجازه دادن به یک کاربر برای نوشتن یک بلاگ،توانایی نظر دادن داشته باشد.
آیکن و سبک
هر گروه کاربری میتواند ایکن خود و پسوند/پیشوند HTML برای گرفتن یک نگاه منحصر به فرد داشته باشد.
مدیریت آسان
با بیش از 330 تنظیمات کاربری خوب و رو به رشد ان تا حد زیادی به نگاه و کنترل است.در ادمین پنل شما ما به اسانی این تنظیمات ویرایش میکنیم و ان ها درون ماژول با قابلیت های AJAX برای ویرایش های سریع و ایمن گروه بندی میشوند.
بی رقیب در امکانات