تبلیغات

شما می توانید با استفاده از ماژول کمپین تبلیغات که برای شما به صورت رایگان در اسکریپت قرار داده ایم از شبکه ی خود کسب درآمد کنید. شما با استفاده از این قسمت کنترل کامل بر روی تبلیغات را خواهید داشت به این شکل که میتوانید مشخص کنید کاربران با توجه به جنسیت، گروه سنی، محل زندگی و ... تبلیغات مختص به آن قشر را مشاهده نمایند.
موقعیت بلوک
علاوه بر قرار دادن آگهی های تبلیغاتی در 11 مکان مختلف شما همچنین می توانید یک آگهی به طور خاص در یک بلوک قرار دهید.
کنترل قائل نشدن
برخی تبلیغات ممکن است مفهومی روی یک صفحه خاص نداشته باشند بنابراین ما یک ویژگی بر اساس عدم نمایش تبلیغات روی آن صفحه خاص ارائه کرده ایم.
تبلیغات متکی کاربر
کاربران شما میتوانند به اسانی آگهی های تبلیغاتی با استفاده از طراح تبلیغ پیشرفته ی ما بسازند و شما کنترل داشته باشید که هزینه ی تبلیغات بر اساس 10 مکان مختلف روی سایت شما چقدر است.
ایتم های پشتیبان
اگر کاربران شما یک تصویر یا ممکن است یک مکان خرید میخواهند مطمئن شوید همه ی اعضای شما می توانند ایتم های پشتیبان را روی سایت شما ببینند.شما باید کنترل کامل داشته باشید که هزینه ی یک ایتم پشتیبان چقدر است.
شروع و پایان تاریخ
شما میتوانید مشخص کنید کمپین های تبلیغاتی چه زمانی شروع و چه زمانی به پایان میرسد.همچنین شما میتوانید تنظیم کنید که کمپین های تبلیغاتی هرگز به پایان نرسند.
کنترل کل بازدیدها
شما میتوانید کنترل کنید چه تعداد ایتم تبلیغاتی میتوان مشاهده شود قبل از اینکه به صورت خودکار غیرفعال شود.
کنترل مجموع کلیک ها
شما می توانید کنترل کنید که چگونه بسیاری از بار کمپین های تبلیغاتی کلیک قبل از آن به صورت خودکار غیر فعال شده است.
تبلیغات HTML و تصویر
برای هر کمپین تبلیغاتی شما،شما میتوانید یک تصویر یا کد HTML اضافه کنید،که میتواند شامل جاوا اسکریپت باشد.
11 موقعیت آگهی
شما می توانید کمپین تبلیغاتی خود را در 11 موقعیت های مختلف قرار دهید که به شما طیف وسیعی از اندازه حمایت تبلیغ میدهد.
قرار دادن بخش
شما می توانید تبلیغاتی را در یک بخش خاص قرار دهید و تنها در آنجا نشان داده میشود.
کنترل کامل بر مخاطب
برای هر تبلیغ شما میتوانید کنترل کنید که چه کسانی میتوانند آن را مشاهده کنند، ما گزینه هایی برای کنترل ارائه میکنیم . . .
  • گروه های کاربری
  • محل سکونت (کشور)
  • جنس
  • گروه سنی
می توانید آن را مشاهده کنید.
بی رقیب در امکانات