دوستان

اسکریپت ما امکان ارسال درخواست دوستی بین کاربران را برای اعضای شما فراهم می آورد به صورتی که شخص دریافت کندده ی درخواست دوستی میتواند این درخواست را تایید و یا رد نمایید.
لیست مشخصات
علاوه بر این به کاربران اجازه داده می شود لیست دوستان سفارشی ایجاد کنند آن ها همچنین می توانند این لیست را مستقیم روی مشخصاتشان(پروفایلشان) نمایش دهند.
وضعیت ارتباط
شما می توانید وضعیت روابط خود با دیگر اعضای سایت را اختصاص دهید.مدیران میتوانند به طور مستقیم از ادمین پنل کنترل کنند که کاربران چه وضعیتی را میتوانند انتخاب کنند. ما وضعیت های ازدواج ،مجرد و بیشتر را ارائه کرده ایم.
نظرات و پیشنهادات دوستان
نظرات و پیشنهادات دوستان از ویژگی های طراحی شده است برای پیدا کردن پیشنهادات مبتنی بر دوستان از دوستام شما و سپس برای پیدا کردن کاربرانی که در همان کشور،ایالت/استان و شهرستان قرار دارند(اگر این قابلیت فعال باشد).یکی از نظرات دوستان روی داشبورد کاربران نشان داده میشود که با لینکی برای مشاهده ی همه نظرات دوستان در دسترس آن ها است.
دوستان مشترک
زمانی که مشخصات کاربران را مشاهده می کنید ما دوستان مشترک را لیست می کنیم.
مدیریت آسان
کاربران شما میتوانند به لیست دوستانشان از هر صفحه ای روی سایت فقط با یک کلیک دور دسترسی پیدا کنند.آن ها می خواهند به راحتی دوستانشان را پیدا کنند به همین دلیل ما ابزار قدرتمند جستجو را ارائه کرده ایم که نام کامل دوستانشان و یا پست الکترونیکی را برمیدارد.کاربران هم چنین می توانند لیست دوستانشان را با یک حروف خاص از الفبا شروع کنند.
لیست های دوستان
هریک از کاربران شما میتوانند لیست خود را در گروه دوستانشان ایجاد کنند و همه ی دوستی هایشان را سازماندهی کنند.
نگهداری از درخواست اهنگ
کاربران شما می توانند همه درخواست آهنگ هایی که دوستانشان فرستاده اند نگهدارند و همچنین وارد درخواست دوستان شوند.
اطلاع تاریخ تولد
کاربران شما می توانند تولد دوستانشان را به وسیله ی مشاهده ی داشبورد پیگیری کنند که ما زمانی که تولد دوستانشان میرسد اطلاع می دهیم .
ارسال کارت پستال
کاربران شما میتوانند کارت پستال ارسال کنند و تبریک بگویند به دوستانشان در روز تولد ان ها.
بی رقیب در امکانات