رویدادها

این امکان را به کاربران شما می دهد همیشه در جریان رویدادهای جدید قرار گیرند و شبکه ی پویا و زنده ای را برای شما به ارمغان می آورد.
سریع و آسان
ما یک بلوک روی داشبورد کاربران ارائه کردیم بنابراین آن ها می توانند یک رویداد را در هر زمان که می خواهند در عرض چند ثانیه ایجاد کنند.
کنترل حریم شخصی کاربران
کاربران می توانند کنترل کنند که چه کسانی می توانند رویداد های آن ها را ببینند و روی آن نظر بگذارند اینجا.
لایک ها و نظرات
ما به کاربران فعال شما این توانایی را می دهیم که به راحتی یک رویداد را like کنند یا راجع به آن نظر بدهند.
پیشنهادات فعالیت
هر رویداد شامل تعداد زیادی پیشنهاد فعالیت است. بیشتر بدانید در اینجا.
زمان شروع و پایان
کاربران شما می توانند زمان دقیق شروع و پالان رویداد را تعریف کنند.
دعوت از دوستان
کاربران می توانند دوستانشان را از طریق مرور دوستانشان با استفاده از مدیر لیست مهمان قدرتمند ما یا به وسیله ی ارسال ایمیل دعوت کنند.
توده ایمیل
نگهداشتن به روز کاربران با رویداد ها بسیار مهم است و میزبان رویداد ها می تواند همه ی توده ایمیل از مهمان به طور مستقیم از مدیریت رویداد های آن ها را داشته باشد.
به اشتراک گذاری
کاربران می توانند هر یک از رویداد ها را با استفاده از ویژگی های به اشتراک گذاری اجتماعی ما، که متصل به سایت هایی مانند فیس بوک و توییتراست به اشتراک بگذارند. بیشتر بدانید
گزارش یک رویداد
گزارش هر رویداد به وسیله ی جامعه به مدیر برای جلوگیری از هرزنامه ها و یا حذف مطالب نامناسب که به نقض قوانین و مقررات کمک میکند در نظر گرفته شده است .
RSVP
کاربر مهمان میتواند به یکی از گزینه های زیر پاسخ دهد:
  • می آیم
  • شاید بیایم
  • نمی آیم
سیستم تایید
کاربران قادرند از سیستم تایید ما استفاده کنند جایی که کاربران می خواهند رویداد را به وسیله ی ناظر سایت مشاهده کنند قبل از اینکه بتوانند به صورت عمومی دیده شوند.ناظران می توانند تصمیم بگیرند رویداد را تایید یا رد کنند.
دسته بندی سفارشی
شما می توانید بسیاری از دسته بندی هایی که آن ها برای رویداد ها ایجاد کنید.هر دسته بندی میتواند مقدار نامحدودی گروه کوچک داشته باشد.
جستجو
به وسیله ی فیلتر جستجوی ما کاربران شما می توانند به راحتی رویداد هایی که به دنبال آن هستند را پیدا کنند.
رویدادهای برجسته
شما می توانید رویدادهایی که به آن علاقه دارید را به بالای لیست انتقال دهید سپس کاربران در هر زمان که بخش رویداد ها را مشاهده کنند این رویداد ها را می بینند.
مرور لیست مهمان
هنگام مشاهده ی رویداد ها ما یک AJAX قدرتمند مرور لیست مهمانان برای کاربران شما ارائه می کنیم.
بی رقیب در امکانات